הצוות הניהולי

דוחות כספיים 2019-20

מועדון כדורגל עמותת הפועל רעננה (להלן: "המועדון") החל לפעול משנת 1938 ובמהלך השנים נרשם כעמותה אשר הוקמה שלא למטרות רווח והיא רשומה כמלכ"ר במס ערך מוסף.
 
2. היקף התקציב
 
בעונת 2020/2019 עמד מחזור הפעילות השוטף של החברה (בוגרים ומחלקת נוער) על סך של כ- 14,264,083 ₪. 

 

3. מדיניות רכש
מדיניות הרכש נקבעת ומבוצעת על ידי ההנהלה בהתבסס על ההמלצות המקצועיות של הצוות המקצועי.
  
4. סוכנים/מייצגים
 
בעונת 2019/2020 שולמו לסוכנים/מייצגים עמלות בסך של כ-  375,000 ₪.

לדו"ח המלא לחץ כאן