הצוות הניהולי

דוחות כספיים 2021-22

מועדון כדורגל עמותת הפועל רעננה (להלן: "המועדון") החל לפעול משנת 1938 ובמהלך השנים נרשם כעמותה אשר הוקמה שלא למטרות רווח והיא רשומה כמלכ"ר במס ערך מוסף.
 
2. היקף התקציב
 
בעונת 2020/21 עמד מחזור הפעילות השוטף של החברה (בוגרים ומחלקת נוער) על סך של כ- 8,091,739 ₪. 
 
3. מדיניות רכש
מדיניות הרכש נקבעת ומבוצעת על ידי ההנהלה בהתבסס על ההמלצות המקצועיות של הצוות המקצועי.
 
4. סוכנים/מייצגים
 
בעונת 2020/21 שולמו לסוכנים/מייצגים עמלות בסך של כ-  276,000.

לדו"ח המלא לחץ כאן